Australské květové esence

Australské květové esence nám umožní otevřít cestu k objevení vašeho plného potenciálu, uvolnění negativních přesvědčení a vytvoření emocionálního zdraví a vyrovnanosti.

Léčivé esence z australské buše nejenom pomáhají projasnit náš život, ale také dodávají odvahu, sílu a odhodlání jít za svými cíli a sny. Pomáhají rozvinout vyšší úroveň intuice, sebeúcty, spirituality, tvořivosti i humoru.

Jak se budete napojovat na přírodu a víly ,začnete si všímat jistých zajímavých a ,,nevysvětlitelných ,, zážitků kolem sebe .

Matka příroda je léčitelka , a jeden z jejích nejmocnějších darů přichází ve formě květin , každý druh má svojí ,,osobnost,, která přispívá k fyzickému a emočnímu zdraví .

Vyjádření vděčnosti :

,,Děkuji vám , květům , vílám  za to , že mi umožňujete šířit vaší lásku a světlo novými a podnětnými způsoby ,,

S radostí a láskou vám pomůžu s pomocí víl a australské květové esence uzdravit vaše bolavé srdce .